Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HÀNG NƯỚC NGOÀI/ NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG HOA Ho Chi Minh 09/07/2020
2 NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẦN CỨNG - MẠNG) Ho Chi Minh 06/07/2020
3 Lập trình viên (Web/App/Dự án) Ho Chi Minh 05/07/2020
4 LẬP TRÌNH VIÊN (Dự án SAP) Ho Chi Minh 05/07/2020
5 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH/HỖ TRỢ THẺ/DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Ho Chi Minh 03/07/2020
6 CHƯƠNG TRÌNH NHÂN SỰ TIỀM NĂNG DUY TÂN 2020 Ho Chi Minh 01/07/2020
7 CHUYÊN GIA TIẾNG ANH (IELTS) Ho Chi Minh 30/06/2020
8 ADMIN & HR, THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN Ho Chi Minh 29/06/2020
9 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CÔNG TY HEADFULLY Ho Chi Minh 29/06/2020
10 THỰC TẬP SINH THIẾT KẾ NỘI THẤT Ho Chi Minh 22/06/2020
11 TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH - CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BUIDITECT Ho Chi Minh 05/05/2020
12 CÔNG TY TNHH ROHTO - MENTHOLATUM - TUYỂN DỤNG KỸ SƯ BẢO TRÌ ĐIỆN MÁY Ho Chi Minh 07/09/2019
13 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CENTER POWER TECH - TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG 2019 Ho Chi Minh 07/09/2019
14 CÔNG TY DAILY AQUA - TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG Ho Chi Minh 06/09/2019
15 CÔNG TY TNHH TMDV THỦY - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN Ho Chi Minh 06/09/2019
16 CÔNG TY TNHH ANH TIN - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Ho Chi Minh 06/09/2019
17 CÔNG TY TNHH SORIMACHI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH, BÁN THỜI GIAN Ho Chi Minh 29/08/2019
18 CÔNG TY TNHH SORIMACHI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN Ho Chi Minh 29/08/2019
19 CÔNG TY AUREOLE CSD INC - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI BẢN VẼ Ho Chi Minh 29/08/2019
20 CÔNG TY TNHH TMDV NGHỊ TÍN - TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA Ho Chi Minh 28/08/2019

Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.