Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT HELPDESK)

 • Ho Chi Minh (Binh Thanh District),  Ha Noi (Ba Dinh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Intermediate
 • Not required
 • 6,000,000 - 8,000,000 VND
 • IT - Software, IT - Hardware / Network
 • 3
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin phát sinh cho người sử dụng tại văn phòng và các Điểm giới thiệu dịch vụ (“SIP” - Điểm bán hàng).
 • Định kỳ kiểm tra, bảo trì máy móc, đảm bảo tất cả các thiết bị vi tính tại SIP được kết nối đúng kỹ thuật và sẵn sàng để sử dụng.
 • Kiểm tra tín hiệu ADSL / 3G và đảm bảo hoạt động tốt ở các SIP.
 • Triển khai theo kế hoạch của công ty về việc mở / hoặc đóng SIP theo yêu cầu.
 • Cơ sở dữ liệu hoặc lập trình.
 • Cài đặt và nâng cấp hệ thống máy tính theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • Hỗ trợ kiểm kê thiết bị vi tính và dán mã tài sản cho các thiết bị vi tính khi có yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
 • Thông tin liên hệ: 

Job Requirement

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Hỗ trợ kỹ thuật Windows XP / 7, MS Office, Email, ADSL, Lan / Wan, My SQL.
 • Giao tiếp tốt, làm việc nhóm, làm việc độc lập.
 • Chủ động trong công việc.
 • Thời gian làm việc: Xoay ca làm 5 ngày/1 tuần và nghỉ 2 ngày bất kỳ.
  • Ca 1: 08h00 - 17h00
  • Ca 2: 09h00 - 18h00
  • Ca 3: 10h00 - 19h00
  • Ca 4: 12h00 - 21h00

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.