Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Công ty CAN SPORTS VIETNAM - Tuyển dụng Nhân viên Bảo trì xưởng sản xuất, tổng vụ

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • High School / Equivalent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Maintenance
 • 20
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Phụ trách thực hiện kiểm tra các loại máy móc hàng ngày có bình thường không.
 • Phụ trách thực hiện sửa chữa thiết bị và phản hồi bất thường, phát hiện âm thanh khác thường, xuất hiện trục trặc lập tức xử lý hoặc báo cáo với cán bộ.
 • Phụ trách thực hiện bảo dưỡng thiết bị cấp 2, cấp 3 hàng năm.
 • Phụ trách thực hiện lưu trình các hàng mục MQAA và yêu cầu của 5S.

Job Requirement

 • Trình độ 12/12 trở lên.
 • Có bằng điện hoặc chứng chỉ điện công nghiệp, kinh nghiệm từ 1 năm đến trên 3 năm.
 • Biết sửa điện nhà xưởng, sửa chữa máy móc.
 • Thông tin liên hệ: 
  • Địa chỉ :Ngã 3 Đất Sét, Thuận Hòa, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh.
  • Điện Thoại: (0276) 3721 111( 134, 139 ).
  • Website: http://cansportsvg.com
  • Email: recruitment@cansportsvg.com
  • Thời gian phỏng vấn: Vào lúc 8 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần tại công ty.
  • Ứng viên quan tâm vui lòng nộp CV về địa chỉ email của công ty hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.