Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Công ty CAN SPORTS VIETNAM - Tuyển dụng Nhân viên Tính giá thành sản phẩm (Costing)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • No Experience
 • Negotiable
 • Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Textiles / Garments / Fashion
 • 2
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Tiến hành phần mềm Procost và chỉnh lí báo cáo Patterrn Efficiency Report, bao gồm việc so sánh với NOS team pattern efficiency.
 • Hoàn thành việc nhập tư liệu vào biểu CBD.
 • Kiểm tra độ chính xác của English Spec.
 • Ghi chép lại English Spec và Pattern có sửa đổi mới giữa các phiên bản.
 • Làm form mẫu 5523.

Job Requirement

 • Trình độ cao đẳng trở lên.
 • Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc Hoa.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.
 • Thông tin liên hệ: 
  • Địa chỉ :Ngã 3 Đất Sét, Thuận Hòa, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh.
  • Điện Thoại: (0276) 3721 111( 134, 139 ).
  • Website: http://cansportsvg.com
  • Email: recruitment@cansportsvg.com
  • Thời gian phỏng vấn: Vào lúc 8 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần tại công ty.
  • Ứng viên quan tâm vui lòng nộp CV về địa chỉ email của công ty hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.