Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CÔNG TY GONSA - TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

 • Ho Chi Minh
 • Student / Internship
 • Freelance
 • College
 • Not required
 • 1,000,000 - 1,500,000 VND
 • Entry Level / Internship
 • 5
 • Unlimited

Job Benefit

 • Allowances
 • Training & Development

Job Description

 • Tham gia quy trình Tuyển Dụng từ A – Z.
 • Cách quản lý thông tin nhân viên; Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ.
 • Làm thế nào để xây dựng thương hiệu nhà Tuyển Dụng:
  • Quản lý Fanpage Tuyển Dụng.
  • Xây dựng môi trường làm việc năng động, hiệu quả.
  • Các hoạt động quảng báo thương hiệu nhà Tuyển Dụng tại các trường, hội thảo.

Job Requirement

 • Sinh viên (nam/nữ, năm 3 trở lên, ưu tiên các bạn năm 4) yêu thích sự sáng tạo, tư duy mở;.
 • Đam mê xây dựng các chương trình văn nghệ, hoạt động, phong trào cùng kĩ năng vi tính sáng và giao tiếp tốt.
 • Đang theo học CĐ/ĐH ngành HR, QTKD, Tài Chính hoặc các ngành liên quan.
 • Tiếng Anh là lợi thế.(Bạn sẽ được tham gia phỏng vấn những vị trí sử dụng tiếng Anh).
 • Cách thức ứng tuyển:
 • Thông tin lien lạc: Công ty Cổ Phần Gonsa

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.