Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CÔNG TY ITSJ - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN JAVA FRESHER/ JUNIOR PROGRAMMER

 • Ho Chi Minh
 • Entry Level
 • Permanent
 • Bachelor
 • Not required
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, IT - Software
 • 10
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Công ty ITSJ toạ lạc ở khu công nghệ cao Quận 9, được thành lập và liên doanh bởi việt kiều Mỹ và đối tác Nhật. Mục tiêu ngắn hạn trong năm 2019 là tuyển 100-150 developer. Khách hàng của ITSJ là các đối tác lớn đến từ Nhật như SoftBank, Rakuten...
 • Nơi làm việc: Khu công nghệ cao Quận 9 hoặc Quận 3.
 • Thời gian làm việc: Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu.

Job Requirement

 • Sinh viên năm cuối trường Đại học.
 • Hiểu rõ về lập trình hướng đối tượng (OOP), mô hình MVC.
 • Có kiến thức về những ngôn ngữ lập trình như Java, .Net, PHP.
 • Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript, AJAX.
 • Hiểu biết về Java Bpring Boot là một lợi thế.
 • Có kiến thức chung về Database.
 • Có kiến thức về UML.
 • Có kiến thức bảo mật.
 • Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh.
 • Có thể học nhanh ngôn ngữ lập trình khác.
 • Thông tin liên hệ:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.