Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Công Ty TNHH Kondo VietNam tuyển nhân viên Kế toán

 • Ho Chi Minh
 • Entry Level
 • Shift
 • College
 • Not required
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
 • Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn0

(Thông tin chi tiết: http://bit.ly/KondoVietNam-tuyendung)

Job Requirement

- Độ tuổi: từ 22 đến 40.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp hoặc kế toán kiểm toán (Sinh viên đã hoàn tất chương trình học có học lực từ khá, giỏi, hạnh kiểm tốt).

- Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên ở vị trí kế toán.

- Đam mê công việc kế toán.

- Chịu khó, có ý định gắn bó lâu dài với công ty.

- Chịu được áp lực công việc, phải tuân thủ quy định, quy tắt luật lệ nội quy công ty.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.