Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CR

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • Not required
 • Negotiable
 • HSE, Environmental
 • 3
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Đo độ ồn nội bộ.
 • Đo kiểm môi trường hằng quý theo duy định của pháp luật hiện hành.
 • Thực thi, theo dõi các chương trình cải thiện của nhà máy sau đánh giá.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan v ề vấn đề môi trường.
 • Tiến hành thực hiện quan trắc môi trường hàng quý.
 • Giám sát, cải thiện việc phân loại rác tại nguồn.
 • Kiểm tra thường xuyên các vấn đề môi trường trong nhà máy.

Job Requirement

 • Ưu tiên ứng viên nam.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường và an toàn lao động.
 • Am hiểu các quy định của pháp luật về HSE.
 • Tính siêng năng, cẩn thận, gọn gàng.
 • Có thể đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh.
 • Hồ sơ ứng tuyển:
  • CV tiếng Trung, tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
  • Bằng cấp liên quan (photo).
  • Hồ sơ cá nhân (photo).
 • Thông tin liên lạc:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.