Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Powerchina Huadong Engineering Corporation - Tuyển dụng Kỹ thuật viên vận hành

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 1
 • Unlimited

Job Description

 1. Mô tả công việc:
  • Kỹ thuật viên vận hành sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công việc Vận hành.
  • Kỹ thuật viên vận hành sẽ báo cáo trực tiếp cho Kỹ sư vận hành và các nhiệm vụ chính sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của nhà máy hàng ngày để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
  • Thực hiện bảo trì thường xuyên và đột xuất của cơ sở sản xuất.
  • Thực hiện cải tiến quy trình để cải thiện chất lượng và an toàn sản xuất.
  • Làm việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường.
  • Thúc đẩy an toàn sản xuất bằng cách thực thi các quy trình an ninh và kiểm soát nguy hiểm.
  • Tham gia để sửa chữa thiết bị và các vấn đề kịp thời.
  • Thực hiện kiểm tra thường xuyên để xác định bất kỳ trục trặc và thay thế.
  • Giám sát hoạt động sản xuất để xác định các điều kiện nguy hiểm và nguy hiểm.
  • Duy trì khu vực làm việc an toàn, sạch sẽ và có tổ chức.
  • Cung cấp các giải pháp hiệu quả chi phí cho hoạt động sản xuất tối ưu.
  • Phân tích và chẩn đoán các vấn đề sản xuất một cách kịp thời.
  • Duy trì tài liệu đầy đủ về bảo trì sản xuất và sửa chữa công trình.
 2. Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Job Requirement

 1. Yêu cầu cơ bản:
  • Tuổi từ 20 trở lên.
  • Có kiến thức về nghề cơ khí. Điện. Dụng cụ điều khiển. Thiết bị điện tử. Năng lượng hoặc các lĩnh vực liên quan.
  • Có sức khỏe tốt để có khả năng làm việc trong các điều kiện làm việc bao gồm mù màu.
  • 1-3 năm kinh nghiệm trong nhà máy điện PV.
  • Ngôn ngữ yêu cầu tối thiểu: Tiếng Anh (nếu bạn không thể nói tiếng Anh, có thể chấp nhận được nếu bạn tình nguyện học hỏi).
 2. Thông tin liên hệ: 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.